หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา
ABOUT OMRON
ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ คอมโพเนนท์ เอเชีย แปซิฟิค (อีซีบี)
Omron Corporation ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์อย่างครบวงจร และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกในการเป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคุณภาพสูง
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่า 100,000 ชนิดนับตั้งแต่สวิตช์ธรรมดาไปจนถึงระบบการควบคุมการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เรายังคงมุ่งสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดเป็นหลัก แผนกชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ (ECB) ให้บริการชิ้นส่วนทั้งคอนเนคเตอร์และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณนับจาก Electromechanical PCB Relays, ไมโครสวิตช์, DIP สวิตช์, ชิ้นส่วนสวิตช์ปุ่มกดไปจนถึง Flat Cabel คอนเนคเตอร์
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวิทยาการขั้นสูง สามารถพบได้ทั่วไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้าน, ยานยนต์, อุปกรณ์สำนักงาน เช่น สแกนเนอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล รวมไปถึงเครื่องขายอัตโนมัติ (vending machine), โทรคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัย
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการทางด้านชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ในเอเซียแปซิฟิค
ภารกิจ
ให้บริการชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศแก่ทุกอุตสาหกรรม ด้วยวิถีทางที่เพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์เหนือความคาดหมายของตลาด
คุณค่า
ความพึงพอใจของลูกค้า
เรายอมรับและให้คุณค่าการเป็นหุ้นส่วนตลอดชีวิตกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก เราจะให้คุณค่าที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเรียนรู้ความต้องการในอนาคตและตอบสนองให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
เรามุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ และมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในทุกแวดวงอุตสาหกรรมที่เราให้การบริการ เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ, ความรู้และทักษะ เช่นเดียวกันกับผลการดำเนินการทางธุรกิจ
ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจที่ทำ
เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์อย่างไม่ลดละ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยไม่มีด่างพร้อย และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าต่อตลาดและลูกค้า
การทำงานเป็นทีม
เราแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทำงานเป็นหนึ่งเดียวอย่างกลมเกลียวเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายอันเดียวกัน เรามองตัวเราทั้งหมดเป็นกลุ่มคนทั่วไปที่มุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ที่เหนือธรรมดา
จิตวิญญาณแห่งการท้าทาย
เราเป็นเจ้าของจิดวิญญาณที่ท้าทาย และมีความสามารถในการจัดการในทุกแขนงงานที่ทำ เราพร้อมจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำในสิ่งท้าท้ายและพิสูจน์คำมั่นสัญญาเพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์อันโดดเด่นอย่างเหนียวแน่น
ความโปร่งใส
เราส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และมีการแบ่งปันข้อมูล เช่นเดียวกับการบริหารงานที่เปิดเผย ด้วยวิธีการสร้างทีมงานที่ยึดหลักคุณธรรมอย่างสูง และองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
คำสัญญาในด้านคุณภาพ
การให้คำมั่นสัญญาในด้านคุณภาพเป็นรากฐานของออมรอน สิ่งนี้สามารถเห็นได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ รวมไปถึงการได้รับมาตรฐาน ISO9002 และการรับรองมาตรฐานจากสถาบันระดับสากลต่างๆ เช่น UL, CSA, VDE และ EN ชื่อเสียงที่เราได้สั่งสมมาเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เราชาวออมรอนภาคภูมิใจ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ออมรอนอนุรักษ์ทรัพยกรอันจำกัดของโลกด้วยกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออมรอนได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีโดยอิงหลัก 4 R (การละทิ้ง-Reject, การลด-Reduce, การใช้ซ้ำ-resue, และการนำกลับมาใช้ใหม่-recycle) ในการดำเนินกิจการด้วยเห็นว่ามาตรฐาน ISO14001 เป็นวิธีการในการสนับสนุนการลดภาระทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ฐานการผลิตของเราทั้งหมดทั่วโลกล้วนได้รับมาตรฐาน ISO14001 ทั้งสิ้น
องค์กรประชากร
ในปี ค.ศ.1959 ออมรอนตั้งคำขวัญบริษัท "At work for a better life, a better world for all (สร้างสรรค์การทำงานให้ดีขึ้น เพื่อสังคมโดยรวมที่ดีกว่า)" นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ออมรอนได้ให้คำมั่นกับตัวเองที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม และการเป็นองค์กรประชากรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นทุกที่ที่ทำธุรกิจ ออมรอนมุ่งเน้นความพยายามในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวัสดิการสังคม, ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยีและวิทยาการ และการแลกเปลี่ยนนานาชาติ

Copyright © 2014. OMRON THAILAND