หน้าแรก > ติดต่อเรา
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD.
อาคารรสา ทาวเวอร์ 2, ชั้น 22 ยูนิต 2202-1, 2203, เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 2 512 2431
โทรสาร : +66 2 512 2433
อีเมล์ : penpanr@ap.omron.com
อาคารรสา 2 ชั้น 16 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
แบบฟอร์มติดต่อ
*
*
*
*
*

Copyright © 2014. OMRON THAILAND